Ny information om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Publicerad:
Sömnmedlet zopiklon var den enskilt vanligaste substansen bland alla dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under perioden 2012-2017. Det är också vanligt med olika kombinationer av substanser. Bland överdoser är olika sorters opioider mest förekommande, visar ny information som Socialstyrelsen nu tillgängliggör.

De senaste åren har i snitt cirka 900 personer dött till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar per år. Av dessa var cirka hälften olycksfallsförgiftningar (överdoser), och en fjärdedel suicid. I resterande fall har det inte gått att avgöra om det finns någon avsikt bakom förgiftningen. Socialstyrelsen tillgängliggör nu ny information om vilka substanser som bidragit till dödsfallen.

– Genom att registrera enskilda substanser som nämnts på dödsorsaksintygen kan vi nu få fram utförligare information om dödsfallen. Informationen är viktig i arbetet för att minska antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

Den nya så kallade substansmodulen som registrerar de enskilda substanserna är en del av dödsorsaksregistret.

Zopiklon enskilt vanligaste substansen

Åren 2012-2017 var sömnmedlet zopiklon den enskilt vanligaste substansen bland alla dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Zopiklon är framförallt vanligt bland dödsfall klassade som suicid. Även propiomazin och tramadol är vanligt förekommande vid suicid. Det finns dessutom en inte obetydlig förekomst av paracetamol bland dessa dödsfall.

– Bland överdoser är olika sorters opioider vanligast förekommande. Under hela perioden 2012-2017 var buprenorfin vanligast följt av heroin och metadon. Utöver dessa bidrog även bland annat ett antal fentanylanaloger till många dödsfall, säger Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen.

Vanligt med flera substanser

I cirka hälften av dödsfallen 2012-2017 har fler än en substans bidragit till dödsfallet, och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller fler substanser. Buprenorfin i kombination med alprazolam är den vanligast förekommande kombinationen.

– I det preventiva arbetet för att minska antalet dödsfall till följd av läkeme-dels- och narkotikaförgiftningar behöver insatserna målgruppsanpassas. Dödsfallen är mycket olikartade, och ofta är det flera olika substanser involverade. Det blir väldigt tydligt när man tittar på informationen som nu finns tillgänglig, säger Daniel Svensson.

Kontakt

Daniel Svensson
Telefon: 075-247 35 11

Kontakt

Jesper Hörnblad
Telefon: 075-247 35 82