Ny chef för Socialstyrelsens kommunikationsavdelning

Publicerad:
Ola Billger blir ny chef för Socialstyrelsens avdelning för kommunikation. Han kommer närmast från samma post på Konkurrensverket.

Ola Billger har tidigare bland annat arbetat på Svenska Dagbladet där han har haft olika chefspositioner. Han tillträder sin tjänst på Socialstyrelsen den 15 augusti och kommer att ingå i myndighetens ledningsgrupp.

– Socialstyrelsen har ett väldigt brett och spännande ansvarsområde med viktiga frågor som berör och som ligger väldigt nära människor. Det handlar om allting ifrån barn och unga, hälso- och sjukvård till krisberedskap. Jag tror att ett utvecklat kommunikationsarbete och ett ökat fokus på digitalisering kan bidra till att stärka förtroendet för myndigheten ännu mer, säger Ola Billger.