Ny broschyr inför prostatatest

Publicerad:
För att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede kan män göra ett prostatatest (PSA-prov). Socialstyrelsen har nu uppdaterat broschyren Om PSA-prov som syftar till att män ska kunna ta ställning till om de vill genomföra testet eller inte. PSA-prov har nämligen både fördelar och nackdelar som män bör känna till.

– Vi har bland annat uppdaterat och utökat detaljerna i beskrivningen av resultaten från en svensk screeningstudie, säger Ola Bratt, docent och överläkare vid Helsingborgs lasarett, som varit medicinskt sakkunnig vid framtagandet av broschyren.

Studien visade att 9 av 1 000 män i åldern 50-70 år som inte inbjöds till PSA-testning dog av prostatacancer inom 14 år, medan bara 5 av dem som PSA-testades regelbundet dog av prostatacancer inom samma tid. Samtidigt ledde PSA-testningen till att 50 av männen fick en prostatacancerdiagnos och kanske även behandling, trots att de aldrig skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer. För dessa 50 män hade alltså PSA-testningen bara negativa effekter under de första 14 åren.

En annan förändring av det sakliga innehållet är att ange tidsintervall för män som önskar PSA-testa sig regelbundet.

– De flesta testas idag årligen men om man har ett lågt PSA-värde kan det vara lämpligt att upprepa PSA-provet efter 2-6 år, beroende på hur lågt värdet var, säger Ola Bratt.

Broschyren ger ett bra underlag för friska patienter att diskutera för- och nackdelarna med sin läkare inför ett PSA-test.