Ny årlig dödsorsaksstatistik

Publicerad:
Idag presenterar Socialstyrelsen statistik över dödsorsaker 2013. För första gången redovisas sambandet mellan dödsorsak och utbildningsnivå.

Förra året dog 90 505 personer i Sverige, 46 777 kvinnor och 43 728 män. Det var en minskning med 1,6 procent sedan 2012.

Av de som avled var nära tre fjärdedelar 75 år eller äldre. Det framgår av Socialstyrelsens rapport Dödsorsaker 2013. En nyhet i årets rapport är att utbildningsnivå redovisas i statistiken.

– Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar var mer än dubbelt så hög bland kvinnor och nästan dubbelt så hög för män med enbart grundskoleutbildning jämfört med personer med eftergymnasial utbildning under 2013, säger Socialstyrelsens utredare Jesper Hörnblad.

Tydliga skillnader

Dubbelt så många kvinnor mellan 35 och 64 år, per 100 000 invånare, med grundskoleutbildning dog av alkoholrelaterade orsaker jämfört med kvinnor med gymnasial utbildning.

Även när det gäller män var andelen döda på grund av alkoholrelaterade dödsorsaker högre hos dem med grundskoleutbildning jämfört med dem med högre utbildningsnivå.

På liknande sätt skiljer sig dödligheten åt mellan personer med olika utbildningsnivåer när det gäller tumörer och andningsorganens sjukdomar.

Bland samtliga avlidna 2013 var den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar därefter kom tumörer och demenssjukdomar.

I rapporten finns siffror på landstingsnivå.