Nu tar Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Publicerad:
Socialstyrelsen inleder nu arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom.

Syftet är att genom nationella riktlinjer bidra till en god hälsa, vård och omsorg för personer med dessa kroniska neurologiska sjukdomar.

Arbetet är ett regeringsuppdrag och en del av regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar.

– Vi kommer att arbeta enligt Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella riktlinjer, säger Per-Henrik Zingmark som ska leda arbetet.

Preliminär version klar våren 2016

Första steget är att Socialstyrelsen tillsammans med sjukvårdsregionerna, professions- och patientföreningar kommer att identifiera de områden där det finns särskilda behov av kunskapsstyrning.

– Målet är att vi är klara med en preliminär version av riktlinjerna i början av 2016, säger Per-Henrik Zingmark.