Nu publiceras det uppdaterade BBIC-konceptet

Publicerad:
Socialstyrelsen har uppdaterat sitt BBIC-koncept (BBIC-Barns behov i centrum). Konceptet fastställer kraven för att arbeta enligt BBIC och bygger dels på BBIC:s mål och syften, dels de erfarenheter som gjorts i prövningen av systemet.

Socialstyrelsen har uppdaterat sitt BBIC-koncept. Det nya materialet På vägblir obligatoriskt för alla kommuner med ordinarie BBIC-licens från den 1 maj2014. Det medför att BBIC-konceptet, som är en specifikation över vilka kravsom ställs på kommunerna, behöver förändras. 

Tydligare hur man använder stöddokument

Även kraven på hur man använder BBIC:s stöddokument har tydliggjorts.Dessutom har vissa förtydliganden gjorts om prövo- och implementeringstiden.

Stärka barnperspektivet

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.