Nu kan landsting ansöka om tillstånd för fyra högspecialiserade områden

Publicerad:
Socialstyrelsen har skickat ut information och ansökningshandlingar till landstingen angående tillstånd att bedriva rikssjukvård på fyra högspecialiserade områden.

De fyra områden som är aktuella att söka tillstånd för är:

  • hjärttransplantationer
  • lungtransplantationer
  • levertransplantationer
  • behandling av svåra brännskador

Samtliga fyra områden är sedan tidigare rikssjukvård och vården bedrivs på två universitetssjukhus i landet. Socialstyrelsen har utvärderat nuvarande vårdgivare under den innevarande tillståndsperioden. De rapporter som är publicerade finns publicerade på respektive område ovan.

Så går det till

Ansökningsförfarandet finns beskrivet i handlingar som har skickats ut till landstingen. Sista ansökningsdag är den 15 april 2015 för samtliga områden. Efter det inleder Socialstyrelsen en tillståndsutredning som ska komma fram till vilka landsting som ska få tillstånd.

Utgångspunkten för Socialstyrelsens beslut om nya tillstånd är att bevilja två tillstånd, förutsatt att landstingen uppfyller de krav som ställs på bland annat innehåll och kvalitet. Besluten om nya tillstånd är planerade i december 2015.