Nu går det att beställa den nya handboken om handläggning och dokumentation

Publicerad:
Nu finns den nya handboken Handläggning och dokumentation i socialtjänsten för nedladdning och beställning på vår webbplats. Handboken ger stöd för handläggning av alla nämndens ärenden och verksamheter enligt lagarna SoL, LVU, LVM och LSS.

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är skriven för att förklara och underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den beskriver också vad som ska dokumenteras, både hos nämnden och i de olika verksamheterna.

Boken innehåller tio delar och är tänkt att användas som uppslagsbok. Den ersätter handboken som kom ut år 2006 och sedan har reviderats. Innehållet är uppdaterat utifrån gällande lagstiftning och har kompletterats med nyare rättspraxis och bedömningar från Justitieombudsmannen, JO.

Nyheten är från 2015

Observera att nyheten är från 2015.