Nu finns informationsmaterial på fler språk om hur man kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Publicerad:
Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna föräldrar. Socialstyrelsen publicerade i våras ett informationsmaterial som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i rådgivande samtal med föräldrar. Nu kommer informationsmaterialet till föräldrar ut på flera olika språk.

Sedan 1994 har Socialstyrelsen publicerat informationsmaterial med råd om hur man som föräldrar kan förebygga risken för plötslig spädbarnsdöd. Råden har inneburit att plötslig spädbarnsdöd har minskat kraftigt. Nu finns materialet översatt till engelska, franska, spanska, somaliska och arabiska. Fler översättningar ska göras på cirka 20 språk där även minoritetsspråken ingår. Översättningarna kommer efterhand publiceras på Socialstyrelsens webbsida.

– Tanken är att det här materialet ska fungera som ett tillägg när hälso- och sjukvårdspersonal har rådgivande samtal med blivande och nyblivna föräldrar, säger Kerstin Nordstrand, projektledare på Socialstyrelsen.

Råden bygger på forskning

Forskningen som ligger till grund för informationsmaterialet har formulerats till sex punkter

  • Låt spädbarnet sova på rygg
  • Avstå från nikotin
  • Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig
  • Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng
  • Amma om det är möjligt
  • Napp kan användas när spädbarnet ska sova

Råden att låta barnet sova på rygg, att avstå från nikotin och att hålla barnets ansikte fritt, har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Även ladda ner

En annan nyhet är att informationsmaterialet på svenska har omarbetats till en broschyr som kan beställas. De översatta informationsmaterialen däremot kan endast laddas ner från vår webbsida.

– Det underlättar i informationsarbetet till nyblivna föräldrar om materialet är lättillgängligt, säger Kerstin Nordstrand.