Nu byter Socialstyrelsen namn på den preliminära versionen av de nationella riktlinjerna

Publicerad:
Alla nationella riktlinjer har hittills publicerats i en preliminär version. Det kommer Socialstyrelsen att fortsätta med men byter namnet preliminär version till remissversion. Precis som tidigare är remissversionen en gällande rekommendation från dagen då den publiceras.

Efter publiceringen diskuteras remissversionen på seminarier för beslutsfattare runt om i landet. De regionala seminarierna förbereds av regioner, landsting och kommuner. De gör bland annat en analys av hur riktlinjerna kan komma att påverka deras verksamhet.

Att lämna synpunkter på remissversionen

Förutom beslutsfattare så kan även övriga intressenter, såsom yrkesföreningar, patient- och brukarorganisationer och allmänheten, lämna skriftliga synpunkter på en remissversion av nationella riktlinjer.

När beslutsfattarnas analyser är inlämnade och övriga intressenters synpunkter på en remissversion är beaktade, publicerar Socialstyrelsen en slutlig version av riktlinjerna.

När remissversionen av en nationell riktlinje publiceras är den klar att börja användas. Även om Socialstyrelsen tar emot synpunkter på remissversionen och genomför förändringar så är remissversionen en gällande riktlinje.