Nationella riktlinjer för cancervården klara

Publicerad:
Idag publicerar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Samtidigt publicerar Regionala cancercentrum i samverkan ett nationellt vårdprogram för prostatacancer.

Socialstyrelsen publicerade en preliminär version av riktlinjerna i mars 2013. Efter det har myndigheten samlat in synpunkter och bearbetat riktlinjerna till den slutliga versionen.

Multidisciplinär konferens och kontaktsjuksköterska

– Multidisciplinär konferens och kontaktsjuksköterska är viktiga åtgärder inom alla tre diagnoser, säger projektledaren Anna Aldehag.

Multidisciplinär konferens skapar förutsättningar för att ge rätt behandling till rätt patient. Rekommendationen innebär att patienter som har fått en cancerdiagnos ska få en bedömning av ett flertal olika specialister, både inför behandlingsstart vid nyupptäckt cancer och efter canceroperationen.

En kontaktsjuksköterska, som bland annat kan ge psykosocialt stöd, har betydelse för patientens upplevelse och bearbetning av sin sjukdom och situation. En kontaktsjuksköterska kan både ge råd till patienten, bidra till symtomlindring och förmedla kontakter med andra vårdgivare inom vården.

290 rekommendationer fördelade på tre cancerformer

– I övrigt innehåller riktlinjerna cirka 290 rekommendationer fördelade på de tre diagnosområdena bröstcancer, prostatacancer och tjock- och ändtarmscancer, säger Anna Aldehag.

– Vi ger rekommendationer om prevention, diagnostik, strål- och läkemedelsbehandling, kirurgi, omvårdnad och rehabilitering.

Socialstyrelsen har valt ut ett antal rekommendationer som har betydelse för lednings- och styrningsfrågor i landstingen. Dessa utvalda rekommendationer och tillhörande konsekvensanalyser finns i publikationen Stöd för styrning och ledning.

Nationella vårdprogram för prostatacancer

Idag publicerar också Regionala cancercentrum i samverkan det allra första svenska nationella vårdprogrammet (NVP) för prostatacancer.

– De nationella vårdprogrammen bygger till stor del på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och är viktiga kompletterande kunskapsunderlag för cancervården.

Efter sommaren kommer även reviderade nationella vårdprogram för bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer.