Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes

Publicerad:
Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. Idag är gränserna för behandling av graviditetsdiabetes olika både inom och mellan landsting. För att öka jämlikheten kommer nu Socialstyrelsen med rekommenderade gränsvärden, som på de flesta håll i landet innebär en sänkning.

Förhöjda blodsockernivåer under graviditeten innebär till exempel en ökad risk för att fostret växer sig så stort att det blir komplikationer i samband med förlossningen. Aktuell forskning som Socialstyrelsen sammanställt visar att riskerna för komplikationer ökar redan vid lägre nivåer av förhöjt blodsocker än de gränsvärden som används i stora delar av landet idag.

Med de nya gränsvärdena för graviditetsdiabetes vill Socialstyrelsen bidra till att vården för gravida kvinnor blir mer jämlik och kunskapsbaserad.

– Det innebär att fler kvinnor som har förhöjda blodsockervärden kommer att upptäckas. De kan då få stöd från vården för att förbättra sin och barnets hälsa, säger utredaren Sofia von Malortie.

De nya gränsvärdena innebär även att Sverige ansluter sig till WHO:s rekommendation, vilket underlättar vid internationella jämförelser. Sverige kan där-med bidra till en gemensam kunskapsbas som ger bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av behandlingsinsatser vid graviditetsdiabetes.

– Nästa steg blir nu att varje landsting eller region för in de nya gränsvärdena i sina vårdprogram och tar ställning till vad som kommer att krävas av verksamheterna, säger Sofia von Malortie.

I Socialstyrelsens beslutsstöd anges följande blodsockernivåer som rekommendation för att erbjuda till exempel råd om kost och motion och vid behov läkemedelsbehandling:

  • fastande ≥ 5,1 mmol/l 
  • 1 timme efter 75 g glukosbelastning ≥ 10,0 mmol/l 
  • 2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥ 8,5 mmol/l.

De angivna värdena är baserade på venös provtagning och analys av blodsocker i plasma.

Rekommendationen är ett komplement till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården om stöd och behandling vid graviditetsdiabetes.