Nationell screening av stora kroppspulsådern föreslås

Publicerad:
Alla 65-åriga män bör erbjudas en undersökning av stora kroppspulsådern för att upptäcka om den riskerar att brista. Det föreslår Socialstyrelsen. Screeningen beräknas rädda livet på 90-100 män om året.

Sjukdomen bukaortaaneurysm innebär en vidgning av stora kroppspulsådern i buken och ger ofta inga symtom, tills den brister. Då är förloppet dramatiskt och dödligheten mycket hög eftersom få hinner komma in till sjukhus. Upptäcks vidgningen däremot i tid kan bristningen förhindras.

Alla landsting erbjuder därför i dag allmänna ultraljudsundersökningar av bukaortan hos män. Men det finns skillnader i vilka åldrar som bjuds in och vid vilka gränsvärden som patienterna erbjuds uppföljning.

– För att göra screeningen och vården vid bukaortaaneurysm mer jämlik över landet har vi tagit fram nationella rekommendationer. Utifrån den aktuella forskningen på området har vi hittat den strategi som ger störst hälsovinster, säger Malin Engelmark, projektledare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården erbjuder alla 65-åriga män en ultraljudsundersökning där bredden på bukaortan mäts. Om vidgningen är över 30 mm bred bör patienten följas upp regelbundet. Är den 55 mm eller mer erbjuds patienten en förebyggande operation.

Stöd saknas för screening av kvinnor

Bukaortaaneurysm är vanligast hos män, men drabbar även kvinnor. I nuläget rekommenderas inte landstingen att införa screening av kvinnor eftersom den forskning som finns inte kan styrka att det skulle minska dödsfallen bland dem.

– Vi måste ha stöd för att nyttan med screening överväger de negativa konsekvenserna som oro och överdiagnostik – det vill säga att patienten vinner på att sjukdomen upptäcks i ett tidigt och symtomfritt skede, säger Malin Engelmark.

Men trots att det finns viss forskning om screening för bukaortaaneurysm hos kvinnor är området en kunskapslucka.

– Det är mycket angeläget att det forskas mer på nyttan med att screena kvinnor. Det pågår studier på screening av rökande kvinnor, som utgör en riskgrupp, och dem följer vi noga, säger Malin Engelmark.