Naloxon är möjligt att skriva ut till den som riskerar överdos

Publicerad:
Personer i riskzonen för en överdos av opioider – som heroin, buprenorfin och morfin – kan få motgiftet naloxon utskrivet via läkare. Det klargör Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i en rapport som lämnas till regeringen i dag.

De båda myndigheterna fick i maj i uppdrag av regeringen att analysera och redogöra för möjligheterna att inom dagens regelverk tillgängliggöra läkemedlet naloxon för patienter och personer utanför hälso- och sjukvården i syfte att användas som motgift vid överdosering av opioider. För att den som drabbas av en överdos ska få rätt omhändertagande är det också helt avgörande att man larmar 112 och kombinerar naloxonet med hjärt-lungräddning.

Sedan den 17 maj finns en förifylld naloxonspruta som är godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården och som är tillgänglig för den svenska marknaden. Dagens regelverk kräver att läkemedlet ordineras av en läkare till varje enskild patient, efter en individuell bedömning av nyttan och risken med behandlingen.

– En läkare kan skriva ut det godkända läkemedlet naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos. Detta möjliggörs bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård – insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv. När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman.

Finns inte tillgängligt i form av nässprej

Det finns ännu inte någon godkänd nässprej innehållande läkemedlet naloxon på den europeiska marknaden. En ansökan om ett eventuellt godkännande av en sådan nässprej behandlas för närvarande på EU-nivå.

– Det är viktigt att patienten, och eventuella närstående eller vänner, får utbildning av läkaren i hur de känner igen tecken på opioidorsakad överdos och hur sprutan används. Annars riskerar naloxonet att utgöra en falsk trygghet, säger Ingela Hägglund, enhetschef på Läkemedelsverket.

Viktigt verktyg för att minska narkotikadödligheten

Ökad tillgång till läkemedlet naloxon är ett viktigt verktyg för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket utreder därför också hur naloxon ska kunna göras tillgängligt i miljöer där risken att bevittna en opioidöverdos är stor. Det skulle exempelvis kunna röra sig om tillgång till läkemedlet även för personal inom polis och socialtjänst. Myndigheterna ska redovisa arbetet till regeringen i december.

– Att dela ut läkemedlet naloxon direkt till andra än patienterna, så kallad tredjepartsförskrivning, är inte förenligt med dagens regelverk. Vi ser nu över vilka regeländringar och utbildningsinsatser som behövs, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman.