Möt Socialstyrelsen i Almedalen

Publicerad:
Den 3-10 juli är det dags för Almedalsveckan i Visby. Socialstyrelsen deltar som experter vid cirka 30 seminarier och är med och arrangerar två seminarier. Allmänhet och media hälsas välkomna.

Seminarium om interkulturell kompetens

Den 5 juli hålls seminariet ”Att möta hela världen på vårdcentralen – om behovet av interkulturell kompetens” av Socialstyrelsen.

Utgångspunkten är att det i Sverige i dag bor människor från ett par hundra länder. Då blir en viktig fråga hur man skapar en jämlik vård och omsorg och hur man underlättar för personer att mötas, oavsett bakgrund. Under seminariet lyfts frågor som rör delaktighet, respekt och behovet av interkulturell kompetens inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Moderator: Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell
Plats: Almedalens hotell, Strandvägen 8, Visby 
Datum och tid: 5 juli, klockan 9-10

Seminarium med Regionala cancercentrum

Den 6 juli ordnas seminariet ”Undanträngning eller medveten prioritering – hur påverkar standardiserade vårdförlopp?” av Socialstyrelsen tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan.

Bakgrunden är att införandet av så kallade standardiserade vårdförlopp inom cancervården har börjat ge kortare väntetider. Vinsten för patienter som utreds för cancermisstanke är uppenbar. Men frågan är om det samtidigt har lett till en undanträngning av andra patienter – och om det i sin tur kan vara en medveten prioritering mellan olika patientgrupper.

Moderator: Arvid Widenlou-Nordmark, enhetschef vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen.
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B51, Visby 
Datum och tid: 6 juli, klockan 10.30-11.30