Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer

Publicerad:
I södra Sverige har donationsfrekvensen ökat det senaste året. I sydöstra regionen, där Kalmar, Östergötland och Jönköping ingår, med så mycket som 56 procent jämfört med året innan. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan med ett aktivt donationsfrämjande arbete inom vården, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsens nyinrättade Nationella Donationscentrum.

Enligt den årliga rapporten över organ- och vävnadsdonatorer i Sverige fortsätter antalet donatorer att öka. 2017 var det 188 avlidna personer som blev faktiska donatorer genom att ett eller flera organ togs tillvara och transplanterades. Det är det högsta antalet hittills.

Totalt i landet transplanterades 818 organ förra året, av dessa kom 690 från avlidna organdonatorer och resten från levande donatorer. Behovet av organ för transplantation är dock fortsatt stort. På väntelistan den 1 januari 2018 fanns ett behov av drygt 800 organ. Liksom tidigare år är behovet av njurar överlägset störst, därefter följer lever och hjärta.

Viktigt att göra sin donationsvilja känd

Donationsviljan hos allmänheten är en förutsättning för att möjliggöra
organdonation och därmed transplantation till svårt sjuka patienter. Andelen personer som är positiva ökar bland patienter med känd inställning till donation. Av dessa var förra året 79 procent positivt inställda till att donera organ vilket är den högsta siffran som uppmätts sedan 2008.

Men fortfarande saknas en känd viljeyttring hos majoriteten av de patienter som är medicinskt lämpliga för organdonation.

– Om fler människor tog ställning och gjorde sin donationsvilja känd skulle det underlätta både för vården och för närstående, och donationsfrekvensen skulle sannolikt öka, säger Josefina Meyer.

Fakta om organ- och vävnadsdonationer

  • Nationellt Donationscentrum inrättades på Socialstyrelsen den 1 juni i år.
  • Centret ska bland annat ansvara för nationell samordning, ge kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, sprida kunskap till profession och allmänhet om donations- och transplantationsfrågor och underlätta för fler att göra sin vilja till donation känd.
  • Det finns tre sätt att göra sin donationsvilja känd: 
    1. Informera dina närstående om hur du ställer dig till att donera dina organ och vävnader efter din död. 
    2. Anmäl dig till Donationsregistret på webbplatsen www.socialstyrelsen.se/donationsregistret. 
    3. Hämta ett donationskort på apoteket eller närmaste vårdcentral eller skriv ut ett eget donationskort som du kan förvara i plånboken eller någon annan väl synlig plats. Information finns på livsviktigt.se.