Minskad antibiotikaförskrivning inom tandvården – men stora skillnader

Publicerad:
Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med ungefär en tredjedel under perioden 2009-2017. Men det finns stora regionala skillnader i förskrivningen, och även mellan Folktandvård och privata mottagningar. Det visar en statistikrapport från Socialstyrelsen.

Antalet uthämtade antibiotikarecept förskrivet av tandläkare per 1 000 invånare har minskat med ungefär 31 procent mellan åren 2009 och 2017.

– Det är positivt att antibiotikaförskrivningen minskar inom tandvården eftersom riskerna för utveckling av antibiotikaresistens därmed också minskar. Nationella riktlinjer och rekommendationer har haft stor betydelse för utvecklingen. De senaste åren har dock minskningen planat ut och sannolikt finns det potential att minska förskrivningen ytterligare, säger Peter Lundholm, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Stora regionala skillnader i förskrivning

Rapporten visar att det finns stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivningen inom tandvården. Stockholm, Västmanland och Skåne utmärker sig som län med störst andel antibiotikaförskrivningar. Västerbotten är det län där minst andel tandvårdspatienter får antibiotika.

– Mer än dubbelt så stor andel tandvårdspatienter i Stockholm fick antibiotika jämfört med Västerbotten, både 2009 och 2017. Gävleborg, Norrbotten, Gotland och Blekinge är de län där andelen tandvårdspatienter som får antibiotika minskat som mest mellan åren 2009 och 2017. Det handlar om en minskning på över 40 procent, säger Frida Lundgren, statistiker på Socialstyrelsen.

Skillnad mellan Folktandvård och privata mottagningar

Förskrivningen av antibiotika skiljer sig också åt beroende på om mottagningen är en privat klinik eller en klinik inom Folktandvården. Inom Folktandvården har andelen patienter som får en antibiotikaförskrivning minskat med 44 procent mellan 2009 och 2017. Inom den privata tandvården är minskningen betydligt mindre, 10 procent, under samma period.

– Sedan 2015 är andelen antibiotikaförskrivningar större bland privata mottag-ningar jämfört med Folktandvården. I åldersgruppen 22-39 är skillnaden särskilt stor, där är andelen antibiotikaförskrivningar 60 procent högre bland privata mottagningar jämfört med Folktandvården, säger Frida Lundgren.

– Det är svårt att hitta tydliga förklaringar till skillnaderna i förskrivning som vi ser i rapporten, men det kan bero på olika behov hos patienterna. Det kan också bero på olika tillämpning av riktlinjer och rekommendationer. Ett fortsatt arbete för att öka medvetenheten om riktlinjer och rekommendationer kring antibiotikaförskrivning är därför viktigt, säger Peter Lundholm.

Under åren 2011-2014 publicerade Socialstyrelsen och Läkemedelsverket nationella riktlinjer och rekommendationer rörande användning av antibiotika i tandvården.

Fler faktauppgifter från rapporten

  • Av all förskrivning av antibiotika i öppenvården står tandvården för ungefär sju procent.
  • Kvinnor får antibiotika utskrivet i något högre utsträckning än män inom tandvården. Vid akutbesök finns dock inga skillnader mellan könen.
  • Andelen som får antibiotika bland dem som besöker tandvården är som minst bland personer som är 80 år eller äldre.

Kontakt

Frida Lundgren (statistikfrågor)
Telefon: 075-247 34 24

Kontakt

Peter Lundholm (sakfrågor)
Telefon: 075-247 48 85