MET-manual blir mer användarvänlig

Publicerad:
I uppdateringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är motivationshöjande behandling, motivational enhancement therapy (MET), den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende. Den manual som finns för att genomföra MET ska nu uppdateras för att bli mer användarvänlig.

– MET är en behandling som är mindre omfattande och inte kräver psykoterapiutbildning. Det innebär att den kan användas av fler inom hälso- och sjukvården och erbjudas inom bland annat primärvård och företagshälsovård, säger Maria Branting, utredare på Socialstyrelsen.

MET-manualen uppdateras just nu på uppdrag av Socialstyrelsen. Claudia Fahlke, professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, är en av de experter som deltar i uppdateringsarbetet.

Varför ska manualen uppdateras?

– Manualen är ursprungligen framtagen på 1990-talet för ett amerikanskt forskningsprojekt och därefter översatt till en svensk forskningsmanual. Ingen uppdatering har gjorts sedan dess. Nu vill vi göra en användarvänlig manual för missbruks- och beroendevårdens personal, men också för primärvården och företagshälsovården där denna behandlingsmetod också hör hemma, säger Claudia Fahlke.

Vad i manualen är nytt?

– Ramarna för behandlingsmetoden är desamma som i ursprungsmanualen, det vill säga metoden bygger på kartläggning med medicinska tester och skattningsskalor. Återkoppling av resultaten sker med hjälp av motiverande samtalsmetod i samband med upp till fyra samtal. Det som nu uppdateras är vilka medicinska tester och skattningsskalor som ska användas då det har skett en utveckling på denna front sedan 1990-talet.

När ska manualen publiceras?

– Manualen publiceras i samband med slutpubliceringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård, det vill säga under våren 2015.

Hur kommer manualen att distribueras?

– Manualen kommer i första hand att kunna laddas ned kostnadsfritt via webben. Den kommer bland annat att finnas tillgänglig på webbplatsen Kunskapsguiden.se. Det kommer också att tas fram en utbildning om manualen, avslutar Claudia Fahlke. 

Andra psykosociala behandlingsmetoder som rekommenderas vid alkoholberoende i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är kognitiv beteendeterapi (KBT), tolvstegsbehandling och community reinforcement approach (CRA).