Publicerad:
Fler olika sjukskrivningslängder och möjlighet att jobba deltid. Det ska främja hälsan hos personer med psykisk ohälsa och göra vägen tillbaka till arbete kortare och lättare, enligt Socialstyrelsens kommande rekommendationer till den som sjukskriver.

Psykisk ohälsa är ett snabbt växande problem i Sverige. Under perioden 2010-2015 står de psykiatriska diagnoserna för 59 procent av sjukskrivningarna. Bland kvinnor ökade antalet sjukfall med 71 procent, bland männen med 63 procent.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen sett över de rekommenderade sjukskrivningstiderna i syfte att anpassa rekommendationerna till aktuellt kunskapsläge. Myndigheten har låtit experter granska 17 olika diagnoser inom området psykiska sjukdomar och besvär.

Fler steg än i dag

I det uppdaterade beslutsstödet finns nu en ökad differentiering av den rekommenderade längden på sjukskrivningen. Det innebär att sjukskrivningstiden har delats upp i betydligt fler steg än i dag, med kortare och längre tider beroende på patientens situation. Även möjligheten att sjukskriva partiellt, det vill säga på deltid, framhålls i de nya rekommendationerna.

– Förhoppningen är att råden till den som sjukskriver blir tydligare och mer precisa än i dag, menar Regina Ylvén, utredare på Socialstyrelsen.
I de fall där sjukdomen är lindrig och arbetet kan innebära ett stöd ska sjukskrivning undvikas, enligt de nya rekommendationerna. För andra patientgrupper kan exempelvis en allvarligare svårighetsgrad leda till en längre sjukskrivningstid än med nuvarande beslutsstöd.

– Många av de rekommendationer vi haft tidigare har inneburit en eller två alternativ. Nu blir det lättare att hitta en individuellt anpassad sjukskrivningstid, säger Regina Ylvén.

Arbetsförmågan individuell

Precis som innan är rekommendationerna endast vägledande, vilket betyder att bedömningen av en persons arbetsförmåga alltid ska vara individuell.

De nya rekommendationerna börjar gälla i mitten av januari 2017. Fram till denna tidpunkt gäller det befintliga beslutsstödet som finns på Socialstyrelsens hemsida.