Mer flexibla regler för HVB

Publicerad:
Omkring 30 000 ensamkommande barn och unga väntas söka asyl i Sverige under 2015. För att kommunerna ska klara av att ordna boendeplatser har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende, HVB.

– Antalet barn som är i behov av placering av socialtjänsten har ökat snabbt och det finns ett akut behov i kommunerna av mer flexibla lösningar, därför har vi beslutat om tillfälliga regler som möjliggör undantag från vissa av bestämmelserna, säger Socialstyrelsens rättschef Pär Ödman.

Dessa undantag gäller inte HVB som bedriver behandling eller tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning.

Undantag bara när barnen inte är i HVB-verksamheterna

Övriga HVB får göra undantag från kravet på att det ska finnas personal i verksamhetens lokaler dygnet runt, men detta undantag får endast göras då de som bor i HVB inte vistas i verksamhetens lokaler.

– Det betyder att man inte behöver ha personal på plats i lokalerna när barnen till exempel är i skolan. Men det måste finnas personal tillgänglig, om någon blir sjuk och oplanerat kommer hem från skolan, säger Pär Ödman.

Det ska alltid finnas personal tillgänglig så att hemmet för vård eller boende säkerställer krav på god kvalitet och säkerhet, och de behov som personerna som är placerade där har.

Undantag från kravet på högskoleutbildning

Reglerna medger också att undantag görs från kravet på högskoleutbildning för föreståndaren.

– Föreståndaren på ett HVB måste fortfarande ha en adekvat utbildning för uppdraget, man kan endast göra undantag från kravet på högskoleutbildning, säger Pär Ödman.

Bedömning av förutsättningar för undantag

Kommunerna får själva göra en bedömning av om verksamheten – trots att undantag görs – kan tillgodose krav på god kvalitet och säkerhet samt de behov som de placerade har. För enskilda verksamheter görs den bedömningen av IVO vid tillståndsprövningen.

Regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2016 och är tillfälliga i avvaktan på den översyn Socialstyrelsen gör av HVB-föreskrifterna i sin helhet. Det arbetet ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2016.

– Vi kommer att följa utvecklingen noga. Barnens säkerhet och trygghet ska garanteras, samtidigt som kommunerna får större utrymme att hitta lokala lösningar att ordna boendeplatser, säger Pär Ödman.