Medicinska aborter i hemmet allt vanligare

Publicerad:
Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Ny statistik från Socialstyrelsen visar också att allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.

Under 2017 rapporterades knappt 37 000 aborter till Socialstyrelsen. Det motsvarar cirka 20 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Aborter har länge varit vanligast bland kvinnor i åldern 20–24 år, men 2017 utfördes i stället flest aborter per 1 000 kvinnor i åldern 25–29 år. Statistiken visar också att antalet tonårsaborter fortsätter att minska.

– En utveckling av preventivmedelsmetoder men även ekonomiska subventioneringar av preventivmedel kan ha bidragit till minskningen. Allt fler kvinnor väljer långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav istället för p-piller. Idag kan även unga kvinnor som inte fött barn få spiral insatt och p-stav kan sättas in redan när den första tabletten ges vid medicinsk abort, säger Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

Abort görs allt tidigare under graviditeten

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka, en ökning som har pågått under många år.

– 1991 gjordes 45 procent av aborterna före vecka 9 och 4 procent före vecka 7. 2017 var motsvarande andelar 84 respektive 55 procent, säger Maria Öman, statistiker på Socialstyrelsen.

En förklaring till att aborter görs allt tidigare under graviditeten är införandet av medicinsk abortmetod, då graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling. 2017 var 93 procent av de rapporterade aborterna utförda med medicinsk metod och 7 procent med kirurgisk metod.

Allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet

Den nya statistiken visar också att så kallad hemabort, att en medicinsk abort fullföljs i hemmet eller annan plats om kvinnan så önskar och om det bedöms lämpligt, ökar. Under 2017 var 75 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 hemaborter, jämfört med 62 procent under 2014.

– Vid hemabort får kvinnan större möjlighet att ta de värkstimulerande tablet-terna när det passar bäst för henne, till exempel under kvällstid eller under en helg. Många kvinnor föredrar att inte vara på sjukhus som kan vara en okänd och skrämmande miljö. Läkemedelsbehandlingen ger under några timmar upphov till sammandragningar, blödningar och smärtor. Då kan det vara bra för kvinnan att vara i en miljö där hon känner sig trygg, säger Inga-Maj Andersson.

Ladda ned
Statistik om aborter 2017Artikelnummer: 2018-5-17|Publicerad: 2018-01-01
Tillhörande dokument och bilagor