Meddelandeblad om trygghetslarm och befogenhetslagen

Publicerad:
Socialstyrelsen har publicerat ett meddelandeblad om trygghetslarm och befogenhetslagen.

I meddelandebladet finns en redogörelse för Socialstyrelsens bedömning av rättsläget avseende möjligheten att tillhandahålla trygghetslarm med stöd av befogenhetslagen.

Bedömningen är att det finns flera argument som talar för att trygghetslarm inte kan betraktas som en sådan servicetjänst som avses i befogenhetslagen. En konsekvens av en sådan bedömning är att trygghetslarm enbart kan tillhandahållas som bistånd enligt socialtjänstlagen, efter en individuell behovsbedömning och beslut. När ett larm tillhandahålls som bistånd gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen om kvalitet, lex Sarah, dokumentation och tillsyn med mera.