Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet

Publicerad:
I dag publicerar Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

En viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för. De nya allmänna råden bör vara ett bra stöd i det arbetet.

Rekommenderade kunskaper och förmågor hos personal

Rekommendationerna beskriver de kunskaper och förmågor som berörd personal bör ha. Till exempel vad personal behöver som ger direkt stöd i vardagen i den enskildes hem eller i verksamheter som daglig verksamhet, sysselsättning eller tillsyn för skolungdom över 12 år.

Tips på utbildningar

Här anges också vilka kurser inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barn- och fritidsprogram där kunskapsnivån kan uppnås.

Meddelandeblad

Samtidigt publiceras Meddelandeblad nr 2/2014, Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg till personer med funktionsnedsättning