Med anledning av skogsbranden i Västmanland

Publicerad:
Information med anledning av skogsbranden i Västmanland finner du på www.krisinformation.se.

Hälsofrågor

  • För råd kring hälsofrågor ring 1177 eller se www.1177.se.
  • Har du akuta besvär ring 112.

Generella frågor kring branden