Måttlig ökning av sysselsatta i vårdyrken

Publicerad:
Mellan 2011 och 2012 har antalet legitimerade sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat med cirka 1,6 procent. En måttlig ökning syns även för yrken där det finns rekryteringssvårigheter.

För exempelvis sjuksköterskor, tandläkare, barnmorskor och läkare är ökningen mellan en halv och två procent. Andelen hälso- och sjuk-vårdspersonal som arbetar med det yrke de har utbildning för är högt i förhållande till andra branscher. Omkring 90 procent som har en legitimation för ett vårdyrke arbetar också i hälso- och sjukvården.

Resultaten av den officiella statistiken som Socialstyrelsen nu presenterar är ännu inte bearbetade. Analyser publiceras i den årliga rapporten Nationellt planeringsstöd som kommer i januari. Den innehåller bland annat uppgifter om tillgång och efterfrågan för olika legitimerade yrkesgrupper i vården.