Många organdonatorer – men behovet fortsatt stort

Publicerad:
Hittills i år har 91 avlidna personer kunnat bli organdonatorer. Det innebär ett resultat i nivå med 2016, då antalet donatorer var högre än någonsin tidigare. Samtidigt är det fortsatt många som står på väntelistan för ett nytt organ.

Antalet organdonatorer har ökat stadigt från 2012, då 141 avlidna personer kunde donera sina organ. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet med 10 procent, från 167 till 185 personer. Njurar och levrar, följt av hjärtan och lungor är det som doneras mest. Årets hittills 91 donatorer har tillsammans kunnat donera 356 organ.

– Årets första halva visar på ett fortsatt bra resultat. Ökat fokus på frågan och målmedvetet utvecklingsarbete har gjort hälso- och sjukvården bättre på att identifiera möjliga donatorer och att inte förlora dem under processens gång, säger Socialstyrelsens utredare Wenche Stribolt.

Trots de senaste årens positiva trend räcker organen inte till alla som behöver. Hittills i år har 19 personer avlidit i väntan på en transplantation. De som stod på väntelistan den 1 juli är tillsammans i behov av 830 organ.

Stora regionala skillnader

Socialstyrelsen publicerar i dag också en analys av 2016 års donationsverksamhet. Den visar att utvecklingen går framåt, men att arbetet behöver optimeras ytterligare för att fler liv ska kunna räddas.

– Det är viktigt att det på varje intensivvårdsenhet alltid finns en donationsansvarig läkare och sjuksköterska, med tydligt uppdrag och tillräckligt med avsatt tid. Dessa funktioner har en nyckelroll – från att identifiera möjliga donatorer till att ha uppföljande samtal med närstående, säger Wenche Stribolt.

Det finns också fortsatt stora skillnader mellan landets sex sjukvårdsregioner. Regionen Stockholm – Gotland hade förra året 26,6 donatorer per 10 000 avlidna, medan Sydöstra regionen hade 8,8 donatorer.

Socialstyrelsen kan också konstatera att en stor andel av de potentiella donatorernas inställning till donation fortfarande är okänd.

– En ökad andel med känd inställning till donation skulle sannolikt även innebära fler donationer. Genom att ta ställning och göra sin vilja känd lämnas inte heller beslutet till de närstående, säger Wenche Stribolt.

Fakta om organdonation:

  • För att organdonation ska kunna bli aktuellt måste patienten avlida i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning, under pågående respiratorbehandling.
  • Den avlidnes inställning till donation måste utredas. Om viljan att donera är positiv kan donation bli möjlig.
  • Det finns tre sätt att göra sin vilja känd: via anmälan i donationsregistret, ett donationskort eller genom att berätta för sina närstående. I dagsläget finns 1 573 525 personer registrerade i donationsregistret.