Många har övat med skyddsutrustning för ebola

Publicerad:
Drygt 2400 personer i olika delar av hälso- och sjukvården har hittills övat praktiskt med personlig skyddsutrustning. Dessutom finns omkring 300 vårdplatser i landet där man initialt kan isolera personer som kan vara smittade av ebola.

– Risken för ett omfattande ebolautbrott i Sverige är närmast obefintlig, men det är viktigt att ha beredskap även för misstänkta fall där någon kan föra med sig smitta hit, och den här kartläggningen ger oss information om vilka resurser som finns i landet, säger Inger Andersson von Rosen, sakkunnig läkare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har frågat landets 21 landsting om beredskapen för att ta om hand misstänkt ebolasmitta. Svaren visar att i dagsläget har drygt 820 personer inom ambulanssjukvården övat praktiskt med skyddsutrustning. På infektionsklinikerna är motsvarande siffra drygt 800, på akutmottagningarna nära 500, på intensivvårdsavdelningarna drygt 220 och på laboratorier omkring 70 personer.

– Detta är en ögonblicksbild, som ger oss en uppfattning om hur beredskapsarbetet utvecklas i landstingen. Att man under hösten hunnit utbilda drygt 2400 personer i att hantera personlig skyddsutrustning är mycket positivt, säger Inger Andersson von Rosen.

Möjlighet att isolera patienter

Vilken typ av skyddsutrustning hälso- och sjukvårdspersonalen behöver beror bland annat på vilket arbete man genomför och hur länge man arbetar nära patienten.

– För att den personliga skyddsutrustningen ska ge ett bra skydd så är det nödvändigt att man har övat med den, så att man vet hur den fungerar och hur man tar på och av den på ett säkert sätt, säger Inger Andersson von Rosen.

Undersökningen visar också att utöver intensivvård vid högisoleringsenheten vid Linköpings universitetssjukhus finns nära 300 vårdplatser i landet där man i väntan på provsvar kan isolera patienter. Om det skulle visa sig vara ebola så transporteras patienten i första hand till Linköping.

Rutiner för att ta om hand misstänkt ebola

Socialstyrelsen uppdaterar regelbundet i samverkan med Folkhälsomyndigheten rekommendationer för att stödja hälso- och sjukvården i hanteringen av misstänkta ebolafall. Ansvaret för beredskapen i vården ligger dock på landstingen. 

På frågan om det finns utarbetade rutiner för att ta om hand eventuella ebolapatienter svarade alla landsting ja när det gäller ambulanssjukvården.19 av 21 landsting har rutiner för omhändertagande av misstänkt ebola på akutmottagning och 20 av 21 landsting har motsvarande rutiner för infektionsmottagning.