Många anmälningar till donationsregistret under 2019

Publicerad:
Under 2019 har det inkommit många anmälningar till Socialstyrelsens donationationsregister. Till och med 30 oktober i år rör det sig om 119 168 anmälningar, vilket är fler än under något helår de senaste tio åren. Behovet av organ och vävnad är fortsatt stort.

– Det är glädjande att så många har anmält sig till donationsregistret. Donationsfrågan har uppmärksammats i flera medier, bland annat i satirprogrammet Svenska nyheter i början av året. Efter det har den positiva trenden med många anmälningar fortsatt. Det är viktigt att göra sin vilja känd, säger Wenche Stribolt, utredare på Socialstyrelsen.

I dag måndagen den 4 november inleds den årliga Donationsveckan på initiativ av Socialstyrelsen. Syftet med veckan är att uppmärksamma organ- och vävnadsdonation och att få fler att ta ställning. Sjukhus, patientorganisationer och andra aktörer genomför också egna aktiviteter under veckan.

Under perioden 1 januari till och med 30 oktober 2019 har det inkommit 119 168 anmälningar till Socialstyrelsens donationsregister. Det är fler än under något helår de senaste tio åren.

Totalt finns omkring 1,7 miljoner människor registrerade i donationsregistret. Drygt 75 procent av de registrerade är positiva till att donera sina organ och vävnader.

Många positiva men har inte gjort sin vilja känd

Det råder en fortsatt brist på organ och vävnader för transplantation. Totalt fanns det ett behov av 890 organ den 1 oktober 2019. Behovet av njurar är störst.

Drygt 80 procent av Sveriges befolkning är positivt inställda till att donera organ och vävnader. Men endast omkring 45 procent har tagit ställning på något av de tre sätt som det går att göra sin donationsvilja känd – genom att anmäla sig till donationsregistret, informera närstående eller fylla i ett donationskort.

– Många har nog tänkt att de ska ta ställning men inte kommit sig för. Att anmäla sig till donationsregistret med BankID är ett enkelt och säkert sätt och tar bara någon minut. Med BankID kan du också kontrollera eller uppdatera dina uppgifter när du vill. Berätta även för dina närstående om ditt beslut. Då vet de vad du vill, och det underlättar även för vården, säger Wenche Stribolt.

Många anmäler sig under Donationsveckan

Antalet anmälningar till donationsregistret ökar när Donationsveckan pågår. Under Donationsveckan 2018 inkom totalt 12 439 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

– Alla kan göra sin vilja känd, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. Om det blir aktuellt med en donation gör sjukvården alltid en individuell medicinsk bedömning. 2018 var de som donerade sina organ mellan 10 och 88 år, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen.

Fakta:

 

Antalet anmälningar i donationsregistret per år:

2019 (1 jan - 30 okt) : 119 168 anmälningar

2018 : 77 252 anmälningar  

2017 : 64 419 anmälningar  

2016 : 38 196 anmälningar    

2015 : 45 480 anmälningar      

2014 : 106 191 anmälningar      

2013 : 66 797 anmälningar  

2012 : 33 987 anmälningar      

2011 : 34 132 anmälningar      

2010 : 30 894 anmälningar      

2009 : 36 785 anmälningar 

 

Behovet av organ 1 okt 2019: 890 organ

Njure: 730

Lever: 59

Lever och njure: 4

Hjärta: 41

Lunga: 25

Hjärta + lunga: 1

Bukspottskörtel: 7

Njure + bukspottskörtel: 10

Cell-öar: 13

Kontakt

Wenche Stribolt
Telefon: 075-247 31 25

Kontakt

Josefina Meyer
Telefon: 075-247 40 95