Lungcancer minskar hos män men ökar hos kvinnor

Publicerad:
Under de senaste 20 åren har lungcancer minskat hos män men ökat hos kvinnor. Det totala antalet personer som fick lungcancer år 2014 var 4 023. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under de senaste 20 åren har lungcancer bland män minskat med cirka 0,5 procent per år medan den har gått upp med cirka 3 procent per år bland kvinnor.

År 2014 fick totalt 60 524 personer cancer. Under de senaste 20 åren har antalet tumörer ökat med cirka 2,4 procent per år för män och 2 procent för kvinnor. Ökningen förklaras bland annat av att vi blir äldre, utökad screening och bättre metoder för att diagnostisera cancer, men också exponering för riskfaktorer.

Bröst- och prostatacancer vanligast bland kvinnor och män

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all cancer hos kvinnor. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer, med 33 procent av alla fall år 2014.

Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn, 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor. Sannolikheten för en man att diagnostiseras med någon form av cancer före 75 års ålder är 33 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är 29 procent.

Hudcancer vanligaste formen av cancer

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 17 procent av alla cancerfall och är den cancerform som ökar mest. Under 2014 fick 2 680 kvinnor en hudcancerdiagnos, vilket är en ökning på 5 procent de senaste 10 åren. Motsvarande siffra för män var 3 528, vilket är en ökning med 6,2 procent under samma period. 

Utbildningsnivå påverkar risken att få cancer

Bland kvinnor med grundskola som högsta utbildning är sannolikheten att få cancer dubbelt så hög som för kvinnor med eftergymnasial utbildning. Sannolikheten för män med eftergymnasial utbildning att få malignt melanom är 59 fall per 100 000 män medan den är 35 fall per 100 000 för män med grundskola som högsta utbildning.

Observera

I Stockholms län har antalet fall prostatacancer ökat med 1 400 fall på två år. Sannolikt har en stor del av dessa fall rapporterats som ett resultat av en studie vid Karolinska Institutet, som omfattat närmare 60 000 män i åldern 50–64 år.