Långvarigt ekonomiskt bistånd planar ut

Publicerad:
De senaste årens ökning av personer som får långvarigt ekonomiskt bistånd har avstannat. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser.

De uppgifter som nu presenteras rör år 2014. Totalt var det cirka 410 000 personer som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, 10-12 månader om året, har tidigare ökat stadigt men verkar nu ha avstannat.

– Under 2014 var det 36 procent av alla biståndsmottagare som hade långvarigt ekonomiskt bistånd, det vill säga cirka 148 000 personer. Det är ungefär lika många som året innan. Däremot är skillnaderna stora inom landet, säger utredaren Malin Hultman.

Regionala skillnader

Högst ligger Östergötland där drygt 44 procent av biståndstagarna hade långvarigt ekonomiskt bistånd, jämfört med cirka 20 procent på Gotland och 22 procent i Jämtlands län. Att ha långvarigt ekonomiskt bistånd ökar bland annat risken för utanförskap och minskar möjligheterna till fast förankring på arbetsmarknaden.

Den vanligaste anledningen till försörjningsproblem är arbetslöshet, därefter följer sjukdom. En utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Under 2014 fick 21 procent av alla ensamstående mammor ekonomiskt bistånd.

Barn i hushåll med ekonomiskt bistånd

Jämförelserna visar också att drygt 7 procent av alla barn i Sverige levde i hushåll som fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2014. Skillnaderna i landet är stora. I Halland och Stockholms län rörde det sig om 4 procent av barnen, jämfört med 13 procent i Södermanland.

Överlag visar årets jämförelser att kommunerna har förbättrat sina resultat.

– Det är allt fler kommuner som använder sig av standardiserade bedömningsmetoder och följer upp resultaten av biståndsinsatserna på individnivå, säger utredaren Malin Hultman.

Fakta, ekonomiskt bistånd

  • Generellt är behovet av ekonomiskt bistånd större i storstäder och stora kommuner.
  • En mängd faktorer påverkar behovet av ekonomiskt bistånd, till exempel konjunkturläget, tillgången på arbete, trygghetssystemens utformning och inkomst- och kostnadsutvecklingen.
  • Öppna jämförelser bygger på inrapporterade uppgifter från landets kommuner. I år var svarsfrekvensen 96 procent.