Läkemedelskostnaderna ökar med en miljard

Publicerad:
Kostnaderna för läkemedel som förskrivs enligt recept har ökat betydligt och uppgick i fjol till 26,5 miljarder kronor. Det är en ökning med en miljard från 2013 och den högsta siffran sedan 2006, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

I en ny rapport från Socialstyrelsen presenteras läkemedelsstatistik för 2014.

– De ökande kostnaderna förklaras till stor del av ökad förskrivning av nya effektiva läkemedel som inneburit ett genombrott i behandlingen av hepatit-C virusinfektion, säger Bengt Danielsson, medicinsk sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Även ADHD-läkemedel och nya blodförtunnande läkemedel bidrar till de ökande kostnaderna.

– Däremot ser vi en minskad användning av antibiotika, vilket är positivt och ligger i linje med arbetet mot antibiotikaresistens, säger Bengt Danielsson.

Vanligt med läkemedel mot feber och smärta

Det läkemedel som hämtades ut mest under fjolåret var paracetamol, som bland annat används vid feber och smärta. Paracetamol hämtades ut av över en miljon personer. Även omeprazol som exempelvis används vid halsbränna och sura uppstötningar används av många, liksom läkemedlen fenoximetylpenicillin och acetylsalicylsyra.

Kvinnor använder mer smärtlindrande

Läkemedelsstatistiken för 2014 visar också skillnader i läkemedelsanvändning mellan könen och personer med olika utbildningsnivå.

– Smärtlindrande preparat, läkemedel mot magsår och halsbränna samt vissa typer av lugnande medel används oftare av personer med grundskoleutbildning än personer med högre utbildning, och även i högre utsträckning av kvinnor, säger Henny Rydberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Fluorskölj och nikotinläkemedel populära

I rapporten finns också statistik över receptfria läkemedel. Det som säljs mest på apoteken är fluorsköljning, smärtstillande läkemedel samt avsvällande nässpray. Efterfrågan på vitaminpreparat och nikotinläkemedel för rökavvänjning är också stor.

Den totala kostnaden för läkemedel uppgick i fjol till nära 37 miljarder. Den genomsnittliga läkemedelskostnaden i landet ökade något, till 3 834 kronor per person.