Lågutbildade drabbas i högre grad av hjärtinfarkt

Publicerad:
Idag publicerar Socialstyrelsen ny statistik om hjärtinfarkter. Siffrorna visar på stora skillnader mellan hög- och lågutbildade. Förutom utbildning ser man också tydliga skillnader när man tittar på kön och ålder.

Personer med en hög utbildning drabbas i mindre utsträckning av hjärtinfarkt jämfört med lågutbildade. 2013 fick drygt 40 procent färre män med eftergymnasial utbildning, i åldern 45–74 år, hjärtinfarkt, jämfört med män med grundskola som högsta utbildning. Bland kvinnorna var motsvarande andel knappt 60 procent.

Fler män än kvinnor dör i akut hjärtinfarkt

Bland personer över 20 år har akuta hjärtinfarkter som lett till döden minskat med cirka 9 procent det senaste året. Under år 2013 dog 118 män per 100 000 och 90 kvinnor på 100 000 i akut hjärtinfarkt. Det innebär också en minskning på cirka 40 procent de senaste 10 åren.

Hjärtinfarkterna minskat med 7 procent på ett år

Drygt 30 300 personer drabbades av akut hjärtinfarkt 2012 och preliminära siffror för 2013 visar på en nedgång till strax under 28 000 personer. En klar majoritet av alla hjärtinfarkter orsakas av faktorer som går att påverka, som till exempel rökning, höga blodfetter och låg grad av fysisk aktivitet.