Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres vård och omsorg

Publicerad:
Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att överblicka och förstå. Det finns också stora avgiftsskillnader mellan kommunerna. Priset på matlådor och måltider på särskilda boenden kan skilja flera tusenlappar.

Det visar Socialstyrelsens kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem.

–  Avgiftssystemen är ofta krångliga. Både äldre och anhöriga kan ha svårt att skaffa sig kunskap om vad de betalar för. Det är anmärkningsvärt att systemet inom en kommun kan vara så svårbegripligt och oöverskådligt, säger Anna Bennet Bark, utredare vid Socialstyrelsen.

Den dyraste matlådan för den som bor i ordinärt boende, kostar 102 kronor i en kommun, medan tio andra kommuner tar under 40 kronor. Priset avser en portion mat och inkluderar inte eventuella avgifter för själva hemleveransen.

För den som bor i särskilt boende kostar måltiderna 4410 kronor i månaden i den dyraste kommunen. I den billigaste kommunen betalar de äldre 1625 kronor för måltiderna.

Bostadstillägg inte tillräckligt

Socialstyrelsens kartläggning visar också att bostadstillägget för pensionärer i många fall inte täcker kostnaderna för hyran i särskilt boende.

I var fjärde kommun är hyran i särskilt boende över 5000 kronor/månad. Det innebär att bostadstillägget för pensionärer, där maxbidraget är 5000 kronor per månad, inte räcker till. Hyran måste då betalas med pengar som skulle ha gått till mat och andra levnadsomkostnader.

Därtill har många äldre också kostnader för sjukvård, sjukresor, tandvård och hjälpmedel som landstingen tar ut avgifter för.

Helhetssyn saknas

Sköra äldre med stort behov av vård och omsorg från både kommunen och från landstinget kan alltså få stora utgifter. Men varken kommunerna eller landstingen tar tillräcklig hänsyn till den äldres totala kostnad för vård och omsorg.

–  Kommuner och landsting behöver koordinera sina avgiftssystem. Annars riskerar avgifterna för olika vård- och omsorgstjänster stjälpa de äldres privatekonomi. Det handlar om att ha pengar över som täcker de personliga behoven, säger Gert Alaby, äldresamordnare vid Socialstyrelsen.

Bristen på helhetssyn i avgiftssystemen slår framför allt mot äldre som bor kvar i det egna hemmet, något som allt fler äldre gör, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen.

–  De som bor kvar hemma har ofta högre kostnader för trygghetslarm, hjälpmedel, sjukhusbesök, sjukresor och ibland hemsjukvård, än de som bor i särskilt boende, säger Gert Alaby.