Kraftig minskning av dödlighet i hjärtinfarkt

Publicerad:
Andelen som dör efter akut hjärtinfarkt har minskat med 37 procent de senaste 20 åren. Dessutom har antalet som dör minskat från 14 600 till 5 700 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

År 1994 avled drygt 40 procent av männen och 44 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. Motsvarande siffror för 2014 var 25 procent för männen och 29 procent för kvinnorna. De högre siffrorna för kvinnor beror på den större andelen äldre bland dem.

Antalet som haft akut hjärtinfarkt som underliggande dödsorsak var 5700 personer år 2014. Av dessa var 3 300 män och 2 400 kvinnor.

1000 färre som drabbats på ett år

Drygt 28 300 personer drabbades av en akut hjärtinfarkt 2013 och de preliminära siffrorna för 2014 visar på en nedgång till cirka 27 200 personer. Det är 27 procent färre än för 20 år sen.

En klar majoritet av alla hjärtinfarkter orsakas av faktorer som går att påverka, som till exempel rökning, höga blodfetter och låg grad av fysisk aktivitet.

Kön och utbildning har stor påverkan

Risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt är nästan dubbelt så stor som för kvinnor, om man tar hänsyn till ålder.

Statistiken visar dessutom att personer med en hög utbildning i mindre utsträckning drabbas av hjärtinfarkt jämfört med lågutbildade. 2014 fick drygt 60 procent färre kvinnor med eftergymnasial utbildning, i åldern 45–74 år, hjärtinfarkt, jämfört med kvinnor med grundskola som högsta utbildning. Bland männen var motsvarande andel knappt 40 procent.

Hjärtinfarktstatistik finns också tillgänglig i Socialstyrelsens statistikdatabas. Uppgifterna är hämtade från patientregistret och dödsorsaksregistret.