Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter

Publicerad:
I januari 2015 publicerade Socialstyrelsen Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU, LVM och föräldrabalken.

– KSI bidrar till ett gemensamt språk för att beskriva insatser och aktiviteter inom hela socialtjänsten. Vi vet också att det finns ett stort behov av att beskriva vad som faktiskt görs inom socialtjänsten, säger Ann-Helene Almborg, utredare på enheten för klassifikationer och terminologi på Socialstyrelsen.

KSI har utvecklats för att på frivillig basis kunna användas inom socialtjänsten. Klassifikationen kan användas av handläggare, utförare, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare samt ansvariga för uppföljning på lokal, regional och nationell nivå och berör ett flertal verksamhetsområden.

Socialstyrelsen tillhandahåller också urval ur KSI för att verksamheterna ska kunna använda en mindre del av klassifikationen, med aktiviteter och insatser som är särskilt relevanta för det egna verksamhetsområdet. Urval finns för både handläggare och utförare.

– Urvalen kommer att underlätta den praktiska användningen av KSI och de har tagits fram i nära samarbete med verksamhetsföreträdare, säger Ann-Helene Almborg.

En rapport som beskriver hur Socialstyrelsen har tagit fram KSI, från 2012 fram till publiceringen i januari 2015, finns att ladda ner eller beställa (se högerspalten).