Kamedo-rapport om katastroferna i Japan

Publicerad:
Vad händer i samhället när flera olika katastrofer inträffar samtidigt? Socialstyrelsens nya rapport om tsunamin och kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 går igenom hur det japanska samhället hanterade situationen.

Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en jordbävning och en efterföljande tsunami, som tillsammans ödelade stora delar av Japans östra kust och som bidrog till att kärnkraftverket i Fukushima havererade.

Socialstyrelsen har tagit fram en Kamedo-rapport tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att dra lärdom av det japanska samhällets hantering av trippelkatastrofen.

Rapporten sammanfattar händelseförloppet och belyser olika erfarenheter, bland annat behovet av planering inför att flera allvarliga händelser med olika karaktär kan inträffa samtidigt, vilket ställer särskilda krav på akut medicinskt omhändertagande av drabbade.

Andra erfarenheter berör medicinsk evakuering, vikten av övningar, medicinska förstärkningsresurser, mottagande av hjälp, frivilliga som en resurs och olika aspekter av kommunikation.

Kamedo står för katastrofmedicinska observatörsstudier.