Ingen förbättring av väntetiderna på akuten

Publicerad:
Ett genomsnittligt besök på akuten tar allt längre tid och skillnaderna i landet är fortsatt stora, enligt en rapport som Socialstyrelsen presenterar i dag. Samtidigt publiceras även en ny uppföljning av väntetiderna inom cancervården.

– De långa väntetiderna är den svenska sjukvårdens akilleshäl. Vi gör stora framsteg när det gäller behandlingen av många sjukdomar, men väntetiderna i cancervården och på akuterna har ännu inte vänt åt rätt håll, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

I snitt får patienterna vänta 57 minuter på en första läkarbedömning på akuten, vilket är i nivå med förra årets resultat men en försämring med 7 minuter sedan den första mätningen 2010. Den totala tiden för ett genomsnittligt akutbesök har ökat med nästan en halvtimme och var under det första halvåret 2014 uppe i 2 timmar och 50 minuter.

– En förklaring bland flera är att trycket på akuterna ökat över åren. Även brist på vårdplatser kan göra att de som behöver läggas in för fortsatt vård måste vara kvar på akuterna onödigt länge, säger Mats Granberg.

Tillgången till sjukhusbäddar påverkar särskilt den största gruppen på akuterna: de äldsta, ofta multisjuka patienterna över 80 år. De får träffa läkare efter ungefär lika lång tid som andra men blir sedan kvar i snitt 35 minuter längre på akutmottagningen. Många skulle gynnas av snabbspår till en vårdplats.

Utvärderingen visar också kraftiga skillnader över landet. Ett akutbesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala tar i snitt nästan två och en halv gånger så lång tid som på sjukhuset i Sundsvall/Härnösand. På Södersjukhuset i Stockholm får patienterna vänta på läkarbedömning närmare fem gånger så lång tid som i Kalix, Piteå och på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

– Varje landsting och sjukhus behöver granska sina resultat för att se om exempelvis förändringar i organisation och bemanning kan korta väntetiderna, säger Mats Granberg.

Stor skillnad i väntan på cancerbehandling

När det gäller väntetiderna inom cancervården ligger de kvar på ungefär samma nivåer som tidigare mätningar visat. I mätningen ingår nio olika cancerformer. Skillnaderna är fortsatt stora mellan både de olika cancerformerna och landstingen. Varje år får till exempel omkring 4000 personer diagnosen tjocktarmscancer, som är den tredje vanligaste cancerformen hos såväl män som kvinnor i Sverige.

– Här är skillnaderna stora. I Västmanland är medianväntetiden från remiss till behandling 24 dagar. I Södermanland väntar patienterna mer än dubbelt så länge, säger utredaren Rocio Winnersjö.

Socialstyrelsen kommer under 2015 att genomföra analyser för att se vilka systemförändringar som krävs för att väntetiderna inom både cancervården och på akutmottagningarna ska bli kortare.