Ingen förbättring av akutväntetiderna

Publicerad:
Väntetiderna på akutmottagningarna vid landets sjukhus är fortsatt långa. Medianväntetiden till en första läkarbedömning var under 2016 nästan en timme. Ett helt besök tog omkring tre timmar och 20 minuter. Samtidigt är variationerna över landet stora.

Socialstyrelsen följer årligen upp väntetiderna vid landets sjukhusbundna akutmottagningar, och för första gången publiceras nu uppgifterna i myndighetens webbaserade statistikdatabas. Statistiken går att dela upp per akutmottagning och landsting eller region, samt månad för månad under 2016.

– Statistiken visar ingen förbättring på nationell nivå, medianväntetiderna ligger kvar på samma nivåer som tidigare kartläggningar visat, säger Clara Larsson, statistiker på Socialstyrelsen.

Kraftiga variationer

Vid jämförelser mellan akutmottagningarna syns fortsatt stora skillnader. Medianväntetiden till att träffa läkare var strax under 20 minuter i Norrbotten. I Västra Götaland var väntan fyra gånger så lång – över 80 minuter. Den totala vistelsetiden, från det att patienten kommer in till akuten tills att den skrivs ut, varierar från två timmar vid vissa akutmottagningar till fyra timmar vid andra.

Akutmottagningar med många besök har generellt längre väntetider. Men även andra faktorer påverkar, enligt en analys Socialstyrelsen gjorde tidigare i år.

– Långa väntetider orsakas ofta av en obalans mellan antalet patienter och de resurser som finns på akuten. En hög andel läkare under utbildning och arbetsorganisationen påverkar. Vi har också sett att dålig tillgång på sängplatser i övrigt på sjukhuset förlänger patienternas vistelsetid på akutmottagningen, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen.

Fakta:

  • Nästan 20 procent av akutbesöken under 2016 gjordes av personer över 80 år. Patienter i den åldersgruppen får generellt träffa läkare snabbare än andra, men blir oftast kvar längre på akuten.
  • Besöken var relativt jämt fördelade över året, men det var något fler besök som skedde under mars, maj och augusti månad.
  • Statistiken gäller vuxna från 19 år och bygger på uppgifter som rapporterats in till patientregistret från 59 sjukhusbundna akutmottagningar i landet.