Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt

Publicerad:
Digitaliseringen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har ännu inte tagit riktig fart konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Dock räknar man med att övergången från analoga till säkrare digitala trygghetslarm kommer att vara genomförd i hela landet innan årets slut.

– Jämfört med digitaliseringstakten i övriga samhället går det sakta med införandet av nya e-tjänster och ny teknik inom socialtjänsten och i en del fall har ökningen bromsat in, konstaterar Dick Lindberg, projektledare på Socialstyrelsen.

Sedan 2014 följer Socialstyrelsen varje år upp utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna genom en enkät. Årets rapport visar att det inte hänt så mycket de senaste 4-5 åren. Dock har införandet av digitala trygghetslarm, som är säkrare än analoga, fortsatt öka och andelen kommuner som digitaliserat trygghetslarmen uppgår nu till 81 procent.

– Även om det tagit längre tid än vad det var tänkt ser det nu ut som att samtliga kommuner kommer att ha moderniserat sina trygghetslarm innan årets slut, säger Dick Lindberg.

Bara hälften av kommunerna erbjuder ny välfärdsteknik

Användandet av andra typer av välfärdsteknik inom socialtjänsten ökar – som nattillsyn med kamera och gps-larm – men ännu är det bara omkring hälften av kommunerna som erbjuder dessa tjänster och bara ett fåtal personer i varje kommun får del av denna teknik. Rätt använd kan välfärdsteknik och digitala trygghetslösningar underlätta för många äldre att bo kvar hemma längre.

Socialstyrelsen vill att kommunerna snabbar på utvecklingen av nya e-tjänster eftersom det ger människor möjlighet att enkelt komma i kontakt med socialtjänsten för att till exempel ansöka om bistånd eller boka tid med en handläggare.

– Att inte ha möjlighet att kommunicera digitalt innebär en begränsning för den enskilde att själv styra över sin kontakt med socialtjänsten. Därför är det viktigt att kommunerna fortsätter att utveckla nya e-tjänster och att öka takten i utbyggnaden, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Ökade kostnader bromsar utvecklingen

Att utvecklingen går långsamt beror bland annat på att många kommuner inte har bestämt vilka e-tjänster man vill utveckla och vilka plattformar som ska användas. För många kommuner är övergången till mer digitala arbetssätt och tjänster även förenad med tillfälligt ökade kostnader.
Särskilt otillfredsställande anser Socialstyrelsen det är att bara en liten andel av kommunerna, 22 procent, utvecklat säkra rutiner för hantering av personuppgifter.

– Ja, på det området har ingen synbar utveckling skett sedan 2015 och det är oroväckande att så stor andel av kommunerna inte försäkrar sig om att enskildas känsliga personuppgifter skyddas bättre, säger Dick Lindberg.

Fler journaluppgifter skulle göra vården mer effektiv

Via den så kallade Nationella patientöversikten, NPÖ, kan hälso- och sjukvårds-personal ta del av andra vårdgivares journaler. 94 procent av kommunerna är anslutna till NPÖ, men få använder de möjligheter systemet erbjuder fullt ut.

– Fler bör bidra med journaluppgifter till systemet för att det ska kunna leda till större nytta för patienterna och göra vården mer effektiv. Än så länge är det bara 13 av landets 290 kommuner, varav fem ligger i Blekinge, som bidrar med journaluppgifter till NPÖ, säger Dick Lindberg.
En ny uppföljning av utvecklingen av e-tjänster och välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att göras nästa år.

Snart finns digitala trygghetslarm i alla kommuner

 

  • 80 procent av landets 290 kommuner deltog i enkätundersökningen som gjordes under januari och februari 2018.
  • I 23 procent av landets kommuner kan man genom e-tjänster göra biståndsansökningar inom äldreomsorgen.
  • Digitala trygghetslarm, som är uppkopplade dygnet runt, finns 
    nu i 81 procent av kommunerna.
  • 60 procent av kommunerna erbjuder gps-larm och 46 procent 
    har nattillsyn med hjälp av kamera.
  • I var femte kommun kan personalen ta del av dokumentation och även själv dokumentera via mobila enheter.
  • En av fem kommuner har utvecklat säkra rutiner för hantering av personuppgifter.