Indelningen av tandläkarnas specialiteter in i SOSFS

Publicerad:
Indelningen och benämningen av tandläkarnas specialiteter regleras från och med den 23 juli 2014 i Socialstyrelsens författningssamling. Reglerna fanns tidigare i patientsäkerhetsförordningen.

Ändringen medför ingen förändring i sak, utan är bara en ändring i var reglerna finns.

Anledningen är att dessa delar av patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) tas bort från och med den 1 juli 2014. Motsvarande reglering behöver därför finnas i Socialstyrelsens författningssamling.

Därför inför Socialstyrelsen bestämmelser om indelning och benämning av tandläkarnas specialisering i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring.