I dag publiceras nya nationella riktlinjer som gör skillnad för hjärtsjukvårde

Publicerad:
Nästan 40 procent av dem som avlider i Sverige har hjärt-kärlsjukdom som dödsorsak. – Socialstyrelsen har nu reviderat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och lagt fokus på frågeställningar där behovet av vägledning är som störst, säger Sofia Orrskog, projektledare för riktlinjearbetet.

Remissversionen publiceras i dag och ersätter tidigare nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2008 och 2011. I riktlinjerna ingår även de preliminära rekommendationerna om antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer som publicerades 2013.

Remissversionen omfattar knappt 170 rekommendationer

De nya nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård omfattar knappt 170 rekommendationer gällande diagnostik, behandling och rehabilitering inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel.

– I dag finns det en underdiagnostik av genetiska hjärt-kärlsjukdomar och en av de nya rekommendationerna till vården är därför att göra släktutredningar utifrån personer med känd genetisk hjärt-kärlsjukdom för att tidigt identifiera eventuell ärftlig sjukdom hos familjemedlemmar, säger Sofia Orrskog.

De nationella riktlinjerna – ett stöd för beslutsfattarna

Frågeställningarna har avgränsats och till skillnad från tidigare riktlinjer för hjärtsjukvård, som hade en vårdprogramsliknande ansats, fokuserar revideringen enbart på frågeställningar där behovet av vägledning är som störst, till exempel där det är stora praxisvariationer eller där behovet av kvalitetsutveckling är stort.

– Remissversionen av de nya nationella riktlinjerna är ett stöd för beslutsfattarna så att de kan fördela resurserna efter befolkningens behov. Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka människors möjlighet att få en jämlik och god vård.

Socialstyrelsen samarbetar med externa experter

Socialstyrelsen tar fram riktlinjerna tillsammans med många av Sveriges främsta experter inom området.

– I hjärtriktlinjerna medverkar cirka 70 externa experter. Genom att engagera dem som ska använda riktlinjerna skapar vi goda förutsättningar för att införa de nationella riktlinjerna i hjärtsjukvården.

Riktlinjerna förankras via regionala seminarier och film

De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård är en remissversion och ska kommuniceras via regionala seminarier som anordnas av respektive sjukvårdsregion under februari och mars 2015. Representanter från Socialstyrelsen och några av de experter som varit med i framtagandet av riktlinjerna, kommer att medverka i ett flertal seminarier runt om i landet.

Tanken är att riktlinjerna ska förankras via dialog med mottagarna och därefter arbetas synpunkterna in i den slutliga versionen av riktlinjerna som ska publiceras under hösten 2015.

– Vi har också gjort en film om riktlinjerna där vi lyfter några av de centrala rekommendationerna. Syftet är att entusiasmera och intressera beslutsfattare och profession för de nya riktlinjerna.