Hudcancer den cancerform som ökar mest

Publicerad:
Under 2012 rapporterades 57 270 fall av elakartad cancer till cancerregistret, i nivå med året före, av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Bland de olika cancerformerna har malignt melanom och övrig hudcancer den snabbaste ökningstakten.

Den 55:e årliga rapporten om förekomsten av cancer i Sverige visar att fördelningen av cancerfallen mellan könen är relativt jämn. Av de som drabbades 2012 var 51 procent män och 49 procent kvinnor.

Den genomsnittliga ökningstakten per år de senaste tjugo åren är 2,1 procent för män och 1,6 procent för kvinnor.

Bättre diagnosmetoder

Det finns flera förklaringar till att fler drabbas av cancer, bland annat att befolkningen blir allt äldre. Dessutom har screening (exempelvis mammografi) blivit vanligare och de diagnostiska metoderna har blivit bättre.

Bröstcancer är fortsatt den vanligaste cancerformen bland kvinnor med 30,4 procent av de kvinnliga cancerfallen. Prostatacancer är vanligast bland män med en andel om 30,6 procent.

Hudcancer ökar snabbast

Hudcancer (malignt melanom och övrig hudcancer) är den näst vanligaste cancerdiagnosen bland såväl kvinnor som män med 16 procent av fallen. Hudcancer är den cancerdiagnos som växer snabbast i Sverige. Den årliga ökningstakten av malignt melanom var 5,7 procent för kvinnor och 5,9 procent för män under förra året.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos båda könen. Under 2012 utgjorde tjocktarmscancer drygt 7 procent av de inrapporterade fallen till cancerregistret.

Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är cirka 28 procent för kvinnor och omkring 30 procent för män.