HSAN flyttar till Socialstyrelsen

Publicerad:
Idag den 1 juli flyttar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen. HSAN beslutar i frågor om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis återkallelse av legitimation.

HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet. Socialstyrelsen kommer som ny värdmyndighet att sköta handläggning och administration åt nämnden.

HSAN prövar behörighetsfrågor efter utredning och anmälan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller efter ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK) har rätt att göra anmälan.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar frågor om:

  • prövotid
  • återkallelse av legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården
  • indragning eller begränsning av förskrivningsrätt
  • ny legitimation eller annan behörighet till den som tidigare exempelvis fått sin legitimation återkallad.

Ordförande i nämnden är Susanne Billum.

Andra förändringar den 1 juli

Den 1 juli flyttar även delar av Socialstyrelsens verksamhet inom smittskydd till Folkhälsomyndigheten. Arbetet med kunskapsöversikter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten övergår samtidigt till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Förändringarna har beslutats av regeringen.