Högsta antalet dödsskjutningar bland unga män sedan 1987

Publicerad:
Dödsfall på grund av våld minskade länge i Sverige, men sedan 2012 har antalet ökat - och då främst dödsskjutningar bland unga män. Under 2017 dog 26 män i åldern 15–29 år av skottskador, den högsta siffran sedan 1987. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Socialstyrelsen statistikrapport innehåller uppgifter från åren 1987 till 2017 och inkluderar personer folkbokförda i Sverige. Totalt under 2017 dog drygt 92 000 personer i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken, även om antal dödsfall per 100 000 personer minskat med närmare 60 procent sedan 1987. Den näst vanligaste dödsorsaken var tumörer. 

Skjutningar med dödlig utgång har ökat bland unga män

När det gäller dödsfall på grund av våld/övergrepp från annan person följde de länge en minskande kurva, med vissa variationer. Men denna utveckling ser nu ut att ha brutits, och från 2012 har antalet ökat. 

Främst gäller detta yngre män 15-29 år - och det som har ökat är framförallt skjutningar med dödlig utgång. Förra året inträffade 26 sådana dödsfall i den åldersgruppen, vilket enligt Socialstyrelsens statistik är den högsta siffran sedan 1987. Totalt inträffade 37 dödskjutningar i Sverige 2017.

– De senaste tre åren har antalet dödsskjutningar bland unga män 15-29 år legat betydligt högre än tidigare år. Under perioden 2000 till 2014 orsakade skottskador i snitt knappt sex dödsfall om året i den här gruppen, säger Socialstyrelsens utredare Jesper Hörnblad.

Suicid vanligast bland äldre män

År 2017 klassificerades knappt 350 dödsfall bland kvinnor respektive drygt 840 dödsfall bland män som suicid. För männen är detta något fler än år 2016, då antalet var cirka 780. Ytterligare knappt 360 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas, vilka ibland inkluderas i statistiken över suicid.

Antalet suicid per 100 000 invånare var drygt 17 för män jämfört med knappt 26 under 1987. Motsvarande siffror för kvinnor var knappt 7 respektive knappt 11.

– Andelen suicid har minskat de senaste tre decennierna, men minskningen har varit mindre under 2000-talet. När det gäller yngre personer 15-24 år har inte samma nedåtgående utveckling synts utan andelen har legat på ungefär samma nivå. Vanligast är suicid bland män, särskilt bland män över 80 år, säger Jesper Hörnblad.

Alkoholrelaterad dödlighet vanligare bland äldre

De senaste 30 åren har cirka 2 000 alkoholrelaterade dödsfall inträffat i Sverige varje år, de flesta bland män. Sett över tid har de alkoholrelaterade dödsfallen minskat i flera åldersgrupper. Störst har minskningen varit bland personer 25-44 år, där andelen dödsfall sjunkit med 80 procent sedan 1987. Däremot har dödsfallen i de äldre åldersgrupperna ökat över tid, särskilt i gruppen 80 år och äldre.

Antalet dödsfall som klassas som förgiftningar med läkemedel eller narkotika har ökat under 2000-talet, och 2017 avled drygt 630 män och knappt 330 kvinnor. 

– Dödsfallen till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar var något fler 2017 än 2016, men har i stort legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren. Bland män är det överdoser som dominerar, medan bland kvinnor beror förgiftningen oftast på suicid, säger Jesper Hörnblad.

 

Ladda ned