Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Publicerad:
Idag publicerar Socialstyrelsen Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – Öppna jämförelser 2014. Det är andra gången jämförelserna publiceras.

Förekomsten av hemlöshet och bostadsbrist varierar mycket i landet. I mer än hälften av kommunerna finns ingen eller endast någon enstaka person i akut hemlöshet.

Bostadsbristen är framför allt koncentrerad till landets tre storstadsregioner och det är också i storstadskommunerna det finns flest antal hemlösa.

– Kommuner och stadsdelar arbetar för att motverka hemlöshet och utestängning där bostadsbristen är som störst och hemlösheten är mer spridd, säger utredaren Annika Remaeus.

Varannan kommun har en formaliserad samverkan med bostadsföretag och hyresvärdar för att motverka hemlöshet.

En fjärdedel av kommunerna har en uppsökande verksamhet som riktar sig till personer i akut hemlöshet medan sju av tio kommuner uppger att de arbetar med någon form av förebyggande verksamhet som är riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende.

– Det är positivt att många kommuner arbetar förebyggande. Alla stadsdelar har förebyggande verksamhet medan det i de minsta kommunerna är hälften som har det, säger utredaren Annika Remaeus.

Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.