Handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund framtagen

Publicerad:
WHO (Världshälsoorganisationen) har inlett ett världsomfattande arbete med att utrota sjukdomarna mässling och röda hund. Socialstyrelsen publicerar nu en nationell handlingsplan för att hindra spridningen av mässling och röda hund inom landet som en del i det globala arbetet.

WHO:s långsiktiga mål – att utrota mässling och röda hund genom vaccinationsprogram

WHO har rapporterat att 122 000 barn i världen dog år 2012 av mässling eller av dess komplikationer. Många av de som drabbas och dör bor i låginkomstländer. WHO bedömer att det finns goda förutsättningar att utrota de två sjukdomarna genom vaccinationsprogram och har antagit det som sitt mål.

Tydliga mål och strategier för smittskyddsarbetet

Syftet med den nationella handlingsplanen är att tydliggöra:

  • mål och strategi för det svenska smittskyddsarbetet när det gäller mässling och röda hund
  • åtgärder inom strategiskt viktiga områden för att hindra spridningen av de båda sjukdomarna
  • vilka aktörer inom smittskyddsområdet som ansvarar för vad.

Riktade insatser för att hindra spridning av mässling och röda hund i landet

Sverige har en hög vaccinationstäckning för de nationella vaccinationsprogrammen, där vaccin mot mässling och röda hund ingår.
– Det handlar bland annat om att se till att alla har ett bra grundskydd för de två sjukdomarna och att Sverige fortsättningsvis behåller den höga vaccinationstäckningen, som i dag ligger på mer än 95 procent. Andra exempel på insatser är att det behövs riktade kommunikationsinsatser till grupper med låg vaccinationstäckning. Det är även viktigt att uppmärksamma vården och vaccinationscentraler om vikten av att vaccination mot dessa sjukdomar ingår i grundskyddet vid utlandsresa, säger Agneta Holmström, chef för smittskyddsenheten.

Kunskapsunderlag till ansvariga inom vård och omsorg

Arbetet med handlingsplanen har genomförts tillsammans med bland andra Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges smittskyddsläkare, Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket. Den breda kartläggning som har tagits fram av expertgruppen med representanter från de olika myndigheterna kommer framöver att sammanställas och publiceras som ett kunskapsunderlag till stöd för vården.

Handlingsplanen överlämnas till WHO före sommaren

Den nationella handlingsplanen kommer att översättas och överlämnas till WHO under juni månad.

Fakta om mässling och röda hund

Mässling och röda hund är sjukdomar som orsakas av virus och de kan enbart drabba människor. Mässling är en svår allmäninfektion med risk för komplikationer. Röda hund är en lindrigare infektion, men med risk för fosterskador om gravida kvinnor drabbas av sjukdomen. 

Det finns ingen specifik behandling, men däremot effektiva vacciner för både mässling och röda hund. Vaccinationstäckningen är hög i Sverige och vi har inte haft någon kontinuerlig inhemsk smittspridning av mässling eller röda hund sedan slutet av 1980-talet. Däremot har det varit ett antal sjukdomsfall under senare år, där det har handlat om personer som inte varit vaccinerade och som blivit smittade vid resa utomlands. År 2011 rapporterades det första fallet på tre decennier där ett barn fötts med svåra skador av röda hund , då en ovaccinerad kvinna smittats i samband med utlandsresa tidigt i graviditeten.