Hack for Sweden – hackaton med lägesbundna data

Publicerad:
Socialstyrelsen anordnar den 15-16 mars tillsammans med tolv andra myndigheter och organisationer ett hackaton med fokus på lägesbundna data. Myndigheterna hoppas att detta ska resultera i nya, innovativa produkter och tjänster.

Hack for Sweden är ett unikt initiativ som ska inspirera studenter, datajournalister och utvecklare att med hjälp av myndigheters öppna eller fria data ta fram helt nya applikationer och visualiseringar.

– Vi har länge arbetat för att göra vår statistik mer tillgänglig och på så sätt öppna upp för att fler kan använda sig av den information som svenska myndigheter producerar. Nu vill vi driva på utvecklingen och även inspirera andra myndigheter och organisationer att öppna upp sina data, säger Cecilia Westström från Statistiska centralbyrån, projektledare för Hack for Sweden.

Socialstyrelsen bidrar med statistik om olycksfall

Från Socialstyrelsen deltar vi med statistik om olycksfall samt nedladdningsbara uppgifter från vår statistikdatabas.

– På Socialstyrelsen ser vi detta evenemang som ytterligare ett sätt att sprida användningen av den statistik vi har och hitta ut till nya målgrupper. Det ska bli väldigt spännande att se vad detta kan utvecklas till, säger Lars-Erik Hallengren, Socialstyrelsens representant i arbetet med evenemanget.

Vinnarna får delta på konferens i Berlin

En jury kommer att utse vinnande lag inom kategorierna:

  • bästa kombination av olika myndigheters data
  • bästa visualisering
  • bästa affärsnytta
  • bästa nytta för allmänheten.

De vinnande lagen kommer att få möjlighet att delta på en mobilkonferens i Berlin samt presentera sitt bidrag på Kartdagarna.

Anmälan

Den 2 mars är sista anmälningsdag. Tävlande lag anmäler sig via www.hackforsweden.se.