Gemensam strategi ska minska risken för parasitsmitta

Publicerad:
Cryptosporidium heter den parasit som var orsaken till att närmare 50 000 personer blev sjuka i Östersund och Skellefteå år 2010–2011. Parasiten sprids bland annat via förorenat dricksvatten, badvatten eller livsmedel. För att minska risken att människor smittas av parasiten har fem myndigheter gemensamt tagit fram en strategi.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har gemensamt arbetat fram en femårig strategi som ska minska risken för att människor smittas av cryptosporidium.

Cryptosporidium kan spridas via vatten

Cryptosporidium kan spridas via dricks- och badvatten. Parasiten kan orsaka stora sjukdomsutbrott, som när den spreds genom dricksvatten i Östersund och Skellefteå då närmare 50 000 människor insjuknade. Den framtagna strategin gäller endast de arter av parasiten som kan smitta människor och beskriver de åtgärder de fem myndigheterna anser är särskilt angelägna för att minska risken för smitta till människor.

De föreslagna åtgärderna ska:

  • öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall
  • öka kunskapen om cryptosporidium hos människor, till exempel olika smittkällors betydelse för sjukdom hos människor
  • säkerställa produktion av ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

– En viktig del i arbetet med att på sikt få ned antalet sjukdomsfall hos människor är att myndigheterna arbetar mot gemensamma mål, säger Annica Wallén Norell, projektledare på Jordbruksverket.

Fler myndighetsgemensamma strategier framtagna

Strategin mot cryptosporidium är den femte i en rad strategier myndigheterna tillsammans tagit fram för att minska antalet sjukdomsfall hos människor. Strategierna behandlar viktiga smittämnen som kan överföras mellan djur och människor.