Fritidspeng inte använd fullt ut

Publicerad:
Ekonomiskt utsatta familjer kan ansöka om fritidspeng för sina barn. Detta för att ge dem möjlighet till organiserade fritidsaktiviteter som exempelvis fotboll, simning och ridning. Men 26 procent av kommunerna har inte betalat ut någon ersättning inom ramen för reformen.

Från och med juli 2014 kan ekonomiskt utsatta familjer med barn i årskurs 4-9 ansöka om fritidspeng. Syftet är att stärka barnens situation och ge dem samma möjligheter att delta i organiserade fritidsaktiviteter som andra barn. Socialstyrelsens statistik visar att 74 procent av kommunerna har gjort utbetalningar inom ramen för reformen, medan 26 procent inte gjort det.

– I vissa fall har familjerna inte uppfyllt kriterierna för att få fritidspeng, i andra fall har kommunerna inte fått in några ansökningar. Det finns också kommuner som anger att de redan tillämpar en högre fritidsnorm inom försörjningsstödet, säger utredaren Stina Björk.

Maxbelopp 3 000 kronor

För att beviljas fritidspeng ska hushållen ha haft ekonomiskt bistånd under minst sex månader under den senaste tolvmånadersperioden. Barnen ska gå i årskurs 4-9 och maxbeloppet är 3 000 kronor per barn och tolvmånadersperiod. Enligt Socialstyrelsens statistik beviljades 80 procent av de inkomna ansökningarna, medan 20 procent avslogs helt eller delvis. I flera fall gällde avslagen kostnader som översteg fritidspengens maxbelopp.

– Drygt hälften av kommunerna uppger att de fått in mer pengar från staten för fritidspengen än vad de betalat ut. Idag finns inga krav på återbetalning. Hur överskottet ska användas har kommunerna olika planer för, säger Stina Björk.

Regelbunden aktivitet

För att fritidspeng ska betalas ut måste aktiviteten vara regelbunden och ledarledd. Enligt kommunerna har pengarna gått till exempelvis fotboll, kampsport, ishockey, gymnastik och ridning, men även kultur- och musikskola, pianolektioner, medlemskap i scouterna och inköp av nödvändig utrustning.

Sammanlagt betalades cirka 40,5 miljoner kronor ut i statsbidrag för fritidspeng under förra året. I 2015 års ekonomiska vårproposition har regeringen dock aviserat att fritidspengen ska avvecklas från och med 2016.