Frågor om riskbruk av alkohol jämförs med AUDIT och AUDIT-C

Publicerad:
Nu kommer resultaten av en studie om frågor som syftar till att underlätta för vårdpersonal att uppmärksamma riskbruk av alkohol. Studien har initierats av Socialstyrelsen i projektet Stöd till införande av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.

Studien jämför screeningsinstrumenten AUDIT och AUDIT-C med två frågor om riskbruk av alkohol som ingår som indikatorer i Socialstyrelsens riktlinjer. Syftet med studien är att jämföra screeningkapaciteten hos riktlinjernas frågor med respektive screeninginstrument.

Frågorna användbara i det kliniska arbetet

Resultaten visar att riktlinjernas frågor uppmärksammar en lägre andel personer med riskbruk än AUDIT-C. Det beror på att få personer uppger sig ha en hög veckokonsumtion, vilket en av riktlinjernas två frågor handlar om. Trots det kan riktlinjernas frågor vara användbara i det kliniska arbetet. Det eftersom de är strukturerade frågor som på ett enkelt och snabbt sätt kan uppmärksamma eventuellt riskbruk av alkohol hos patienter.

Indikatorfrågorna i de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder:

1. Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka? 
2. Hur ofta dricker du som är kvinna mer än 4 standardglas och du som är man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle? 

Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol, vilket motsvarar knappt 4 cl starksprit, 8 cl starkvin, 12–15 cl bordsvin, 33 cl starköl eller 1 burk 50 cl folköl.

Riskbruk av alkohol definieras som en konsumtion av mer än 9 glas per vecka för kvinnor eller mer än 14 glas per vecka för män, eller ett eller fler intensivdrickartillfällen per månad för både kvinnor och män. För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk. Intensivkonsumtion definieras som 4 glas eller mer för kvinnor och 5 glas eller mer för män vid ett och samma tillfälle.